La Villa Posh, Ayuthaya

La Villa Posh, Ayuthaya

Projet : La Villa Posh อยุธยา
Area : 170 ตร.ม
“ บ้านที่เป็นบ้าน ”
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สำหรับคน 3 คน
เราได้มีโอกาสทำโปรเจคหลังนี้ในช่วงที่เจ้าของบ้านกำลังขยับขยายพื้นที่จากกรุงเทพมาใช้ชีวิตอยู่ที่ใหม่ ถือเป็นการเริ่มต้นกับบ้านหลังนี้ไปพร้อมๆ กัน สำหรับ 2 คนและสมาชิกใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน การทำงานโปรเจ็คนี้เราได้เติมเต็มพื้นที่โดยคำนึงถึงสมาชิกใหม่ด้วย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกเน้นไปที่ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยให้บ้านมีความเรียบร้อย สามารถเก็บของสำหรับคน 3 คนได้อย่างเพียงพอ การตกแต่งเน้นไปที่พื้นผิวของไม้ และปล่อยพื้นที่โล่ง เช่น ผนัง, ฝ้า ให้เป็นสีขาว ทำให้บ้านหลังนี้ได้บรรยากาศอบอุ่นที่พอดี เหมาะเป็นบ้านที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถเติบโตมาโดยสัมผัสถึงความอบอุ่นโดยรอบ เพื่อให้ตลอดทุกการเติบโต ทั้งคนและบ้านได้มีความทรงจำดีๆ ที่เก็บไว้ร่วมกัน

SCOPE OF WORK

DESIGN / PRODUCTION