Previous slide
Next slide

ขั้นตอนการทำงาน

Screen Shot 2564-02-22 at 07.35.26

ประเมินราคา

ประเมินราคาจากรูปแบบที่ต้องการตกแต่ง ตามรายละเอียดการใช้งานที่ลูกค้าให้มา

a1

ออกแบบ 3D

Designer ออกแบบห้องตามรูปแบบการใช้งาน และสไตล์ที่ลูกค้าชอบ

Artboard 154

เลือกวัสดุ ฟังก์ชันการใช้งาน

ผลิตเฟอร์นิเจอร์และนำไปติดตัังที่สถานที่พร้อมเก็บรายละเอียดโดยช่างฝีมือ

caf584bf0b833f91430b6abdb7abd7596_4819726863921699146_221122_2

ติดเทประบุตำแหน่งให้ลูกค้า

ประเมินราคาจากรูปแบบที่ต้องการตกแต่ง ตามรายละเอียดการใช้งานที่ลูกค้าให้มา

FUR POST_OBJ-03

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่โรงงาน

ประเมินราคาจากรูปแบบที่ต้องการตกแต่ง ตามรายละเอียดการใช้งานที่ลูกค้าให้มา

ติดตั้ง เก็บรายละเอียด

ประเมินราคาจากรูปแบบที่ต้องการตกแต่ง ตามรายละเอียดการใช้งานที่ลูกค้าให้มา

ที่พักอาศัย

ทีมงานออกแบบเราเริ่มจากการที่ต้องเข้าใจการใช้ชีวิตของเจ้าของห้องก่อน ด้วยสไตล์การตกแต่งในแนวมินินอลและเจแปนนีสที่อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา หรือในสไตล์ที่หลากหลายตามแต่ความต้องการของผู้อาศัย เพื่อจะสามารถออกแบบได้ตรงกับการใช้งานได้จริงๆ ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องอยู่แล้วมีความสุขในทุกๆวันที่ได้ใช้งานห้องห้อง

การตกแต่งเพื่อธุรกิจ

การออกแบบผ่านรูปแบบที่โดดเด่น สร้างภาพลักษณ์ให้เหมาะกับแบรนด์ เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่ต้องการสร้างความแปลกใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า ในทุกองค์ประกอบ

Comercial