Metris Ladprao

Metris Ladprao


“สไตล์ที่ใช่และฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์” คือการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ

 

Metris Ladprao
เพื่อบรรยากาศ cozy เหมาะแก่การพักผ่อน จึงได้หยิบนำเอาทฤษฎีสี เข้ามาเป็น concept ในการออกแบบ ด้วยการใช้สีโทนอุ่นเป็นหลัก จึงเลือกใช้เป็นไม้ walnut คู่กับชุดสี muted earthtone และตัดกับสีน้ำเงิน prairie night ทำให้ภาพรวมของห้องมีความโดดเด่น สะดุดตามากขึ้น ผสมผสานกับการออกแบบ function ให้ตอบสนองกับ lifestyle
และเมื่อจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดรวมไปถึงของตกแต่ง ซึ่งเป็นของสะสมของ owner อย่างลงตัว ทำให้ห้องนี้ออกมาเป็นห้องที่มี character ที่สะท้อนตัวตนของ owner ได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การพักผ่อนและการใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ

SCOPE OF WORK

DESIGN / PRODUCTION