บริการของเรา

Our Services

ขั้นตอนการทำงาน

ประเมินราคา

ประเมินราคาจากรูปแบบ
ที่ต้องการตกแต่ง
ตามรายละเอียดการใช้งานที่
ลูกค้าให้มา

ขั้นตอนการทำงาน-02
ออกแบบ

Designer ออกแบบห้อง
ตามรูปแบบการใช้งาน
และสไตล์ที่ลูกค้าชอบ

ขั้นตอนการทำงาน-03
ผลิตและติดตั้ง

ผลิตเฟอร์นิเจอร์และนำไปติดตััง
ที่สถานที่พร้อมเก็บรายละเอียด
โดยช่างฝีมือ

Habitat

ทีมงานออกแบบเราเริ่มจากการที่ต้องเข้าใจการใช้ชีวิตของเจ้าของห้องก่อน ด้วยสไตล์การตกแต่งในแนวมินินอลและเจแปนนีสที่อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา หรือในสไตล์ที่หลากหลายตามแต่ความต้องการของผู้อาศัย เพื่อจะสามารถออกแบบได้ตรงกับการใช้งานได้จริงๆ
ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องอยู่แล้วมีความสุขในทุกๆวันที่ได้ใช้งานห้องห้อง

_MG_3143

Comercial

การออกแบบผ่านรูปแบบที่โดดเด่น สร้างภาพลักษณ์ให้เหมาะกับแบรนด์
เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่ต้องการสร้างความแปลกใหม่
เพื่อเพิ่มยอดขาย และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า ในทุกองค์ประกอบ

DSC00926-2