Parkland Petchkasem 56

Parkland Petchkasem 56

Parkland Petchkasem 56
แบบห้องสไตล์ Minimal Japanese ที่ทางเราถนัด
ออกแบบให้ออกมาเรียบง่ายแต่ซ่อนไปด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน
ที่เกิดประโยชน์ในทุกพื้นที่

SCOPE OF WORK

DESIGN / PRODUCTION