The Tree

The Tree


The Tree
แบบห้องสไตล์ญี่ปุ่นมินิมอลที่ดูเรียบง่ายแต่ซ่อนการใช้งานหลากหลายเอาไว้
ด้วยการตกแต่งของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ Built-in ไม้ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานตามความต้องการของเจ้าของห้องที่ทำให้สามารถจัดเก็บข้าวของได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีกลไกให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับพื้นที่ตั้งแต่เล็กไปจนถึงที่กว้างได้อย่างลงตัว
หรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็สามารถจัดหาเลือกใช้ให้ตรงตามรูปแบบการออกแบบตามแต่ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของห้องจะเลือกใช้ได้อีกเช่นกัน

SCOPE OF WORK

DESIGN / PRODUCTION